دانشگاههای مورد تایید هندوستان ازطرف وزارت علوم

وزارت علوم، تحقیقات 

وفناوری اطلاعات لیست دانشگاههای خارجی مورد تایید برای سال تحصیلی 2017 را اعلام کرد، در این اطلاعیه دانشگاههای مورد تایید در هندوستان به شرح زیر اعلام شد:

1-Indian Institute of Science (IISc) Bangalore

2-Indian Institute of Technology Delhi (IITD)

3-National Institute of Technology Rourkela

4-Tata Institute of Fundamental Research

5-Tezpur University

6- Sri Venkateswara University

 7-Indian Institute of Technology Bombay (IITB)

8-Aligarh Muslim University

9- Indian Institute of Technology Madras (IITM)

10-) Indian Institute of Technology Kanpur (IITK)

11-Indian Institute of Technology Kharagpur (IIT-KGP)

12-Indian Institute of Technology Roorkee (IITR)

13- Indian Institute of Technology Guwahati (IITG)

14- University of Delhi

15- University of Calcutta

16- Panjab University

17- University of Pune

18- Jadavpur University

19- Amrita University

20- Andhra University

21- Birla Institute of Techlogy and Science, Pilani

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.